DeutschEnglishМакедонски
Старт Преводи Преводи
Преводи

Особена специјализација во терминологијата на меѓународната политика, ЕУ, ОН, правото и правосудството, пријавување на патенти, медицината, здравството, економијата и транспортот.

Заверен превод за германските институции:

Како овластен преведувач за македонски-германски при Покраинскиот Суд Минхен I (Landgericht München I) во Баварија, Германија, вршам заверен превод („beglaubigte Übersetzung“) на јавни исправи и други документи. Со мојата заверка („Bestätigungsvermerk“ или „Beglaubigung“) се потврдува точноста и потполноста на преводот и таа е признаена и има важност во судовите, јавнитe служби, училиштата и други институции.

Доколку Вашите текстови се наменети за печатење и објавување во јавноста, за постигнување на најоптимални ефекти и највисок квалитет Ви нудам услуги за лекторирање и корекција.

Писмен превод со следните јазични комбинации:

англиски-македонски         македонски-англиски

германски-македонски       македонски-германски

 

 

 
Copyright © 2020 Radica Schenck – Konferenzdolmetscherin und Übersetzerin für Mazedonisch. Сите права се заштитени.