DeutschEnglishМакедонски
Старт

Радица Шенк

Како преведувач и толкувач со универзитетска подготовка (дипломиран филолог, преведувачка насока, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје) имам работно искуство уште од 1996 година – до 2001 година во Скопје, од 2001 година во Минхен.

повеќе...

Толкување

Консекутивно и симултано толкување на највисоко ниво при средби на сојузни канцелари, шефови на држави и влади, министри, владини претставници, парламентарни пратеници, при настапи во јавноста и медиумите, прес-конференции, средби со инвеститори, саеми, промоции,

повеќе...

Преводи

Особена специјализација во терминологијата на меѓународната политика, ЕУ, ОН, правото и правосудството, пријавување на патенти, медицината, здравството, економијата и транспортот.

Заверен превод за германските институции:

повеќе...

Референци

Моите клиенти се меѓународни организации и нивните агенции и институции (ОН, ЕУ), германски сојузни и покраински министерства, институции и канцеларии, судовите и јавното обвинителство, германски корпорации,...

повеќе...
Copyright © 2020 Radica Schenck – Konferenzdolmetscherin und Übersetzerin für Mazedonisch. Сите права се заштитени.