DeutschEnglishМакедонски
Старт Радица Шенк Јазични квалификации
Јазични квалификации:
македонски: мајчин јазик
српски: мајчин јазик
англиски:

Филолошки факултет Скопје (1994-1999)

дипломиран филолог преведувачка насока

UN Language Proficiency Exam, (United Nations Headquarters, New York, 2001)

италијански:

Филолошки факултет Скопје (1994-1999)

Летен универзитетски курс на универзитетот во Ферара

германски: Од 2001 живеам во Германија и благодарение на интензивни обуки и секојдневна пракса го владеам јазикот на ниво што ги задоволува највисоките барања
хрватски: пасивно познавање
бугарски: пасивно познавање
руски: основно познавање
француски: основно познавање
шпански: основно познавање

Поважни студиски искуства и престој во Италија, Велика Британија, Белгија и Луксембург.

 

 

 
Copyright © 2020 Radica Schenck – Konferenzdolmetscherin und Übersetzerin für Mazedonisch. Сите права се заштитени.