DeutschEnglishМакедонски
Старт Референци Преводи
Преводи

Политика

Лекови и медицински помагала

Биотехнологија

Патенти

Техничка документација

Здравство

Правосудство

Економска и деловна соработка, странски инвестиции, тендерска документација

Маркетинг

Образовна политика

Трудова и социјална политика

 
Copyright © 2020 Radica Schenck – Konferenzdolmetscherin und Übersetzerin für Mazedonisch. Сите права се заштитени.