DeutschEnglishМакедонски
Старт Референци Толкување
Толкување

Документирани референци од следните области:

Право

Политика

Економија, странски инвестиции, деловна соработка и саеми

Здравство и медицина

Образование

Труд и социјална политика

Медиуми

 

 
Copyright © 2020 Radica Schenck – Konferenzdolmetscherin und Übersetzerin für Mazedonisch. Сите права се заштитени.